Over ons

De NicaJo-missie

Nicajo is een groep jongeren die zélf het heft in handen wil nemen sinds de inleefreizen naar Ciudad Darío en Terrabona.
We willen met ons engagement de jongeren aanzetten om ook een engagement op te nemen in de eigen buurt.
We hopen door middel van het Nicajo-project de jongeren in Terrabona tools (ideeën, zowel als vaardigheden) mee te geven.
Het doel blijft echter om de jongeren zelf nieuwe dingen te laten uitproberen en problemen vindingrijk aan te pakken.
We willen hen ondersteunen in het gebruik maken en ontwikkelen van eigen capaciteiten om actief mee gestalte te geven aan het eigen leven en dat van de gemeenschap.

De jongeren in Terrabona

Op individueel niveau willen we jongeren en kinderen zichzelf laten ontdekken (wat doen ze graag, waar zijn ze goed in…). We willen de kinderen een betekenisvolle plaats geven binnen een groep, zodanig dat ze zelfvertrouwen ontwikkelen. Binnen die veilige groep kunnen kinderen en jongeren experimenteren, vaardigheden uitproberen en ontwikkelen, problemen leren oplossen.. Kortom leren en leven.
Hoewel elk individu belangrijk is, willen we ook kracht halen uit het spelen en leven in groep. Door in groep samen te werken leren jongeren leven met diversiteit en wederzijds respect. Door ervaring leren jongeren in groepen vaardigheden als luisteren, delen, aanvaarden, waarderen en gewaardeerd worden.
Op lange termijn hopen we zelfs bij te dragen aan de materiële welvaart en de maatschappelijke participatie van de jongeren die meewerken aan het project en degenen die zij op hun beurt bij het project betrekken.
Via het Nicajo-project willen we kinderen en jongeren een hoopvol uitzicht op de toekomst geven, op een bestaan dat de moeite waard is.

 

Ontstaan van het project

NicaJo bezocht de jongerenwerking J.U.T. tijdens de internationale jongerenuitwisseling in 2010.
Gemotiveerde, geëngageerde jongeren (eind midddelbare school), verenigd in Jovenes Unidos de Terrabona, zorgen 2x per jaar voor een grote spelactiviteit voor schoolkinderen in hun dorp. Een begin van speelpleinwerking is er dus, maar een duurzame sterke basis opbouwen voor de toekomst is niet evident. Verschillende factoren bemoeilijken deze opbouw. Allereerst ontbreekt het de jongeren aan vorming en visie wat vaak tot meningsverschillen en conflicten binnen J.U.T. leidt. Een andere factor die dringend een oplossing vergt, is de opvolging van de actieve jongeren. Aangezien de organiserende groep J.U.T. bestaat uit leerlingen van de middelbare school, is de duur van hun engagement hieraan gelinkt. Immers, zodra zij hun diploma hier behaald hebben, gaan ze vaak in een andere stad, verder weg, studeren en hebben ze de mogelijkheid niet meer om te helpen bij de jeugdwerking in hun geboortedorp. Er is tot nu toe dus nog geen sterke basis waarop volgende generaties van gemotiveerde jongeren zich kunnen beroepen. Deze basis is er wel nodig, willen de gemotiveerde jongeren van Terrabona zich blijven inzetten voor de kinderen en de jeugd van Terrabona.
Ook het aantal en de inhoud van de activiteiten is sterk afhankelijk van de groep jongeren die op dat moment tijd en/of ideeën heeft. Er is geen duidelijke richtlijn of structuur. Een vaak terugkerend thema is natuur en herbebossing.
Dat er nood is aan en vraag naar een gestructureerde jeugdwerking door de kinderen en jongeren van Terrobona zelf, bewijst het succes van het spel-ontbijt dat J.U.T. rond Kerstmis organiseerde en waaraan een 120-tal kinderen deelnam. Hier werden de kinderen verwend met eten, spelletjes en prijzen.
De belangrijkste ambitie van J.U.T is bijdragen aan het welzijn van de kinderen en de jeugd van Terrabona en zo bijdragen tot /garant staan voor de positieve ontwikkeling van hun kleine dorp. Met wederzijdse steun van jongerenorganisaties willen ze kinderen en jongeren op een leuke en ongedwongen manier bereiken en hen zo warm maken om ook bij te dragen aan de ontwikkeling van Terrabona.


Hoofddoel en verwachte resultaten van het project

 

  • Vorming aanbieden aan jongeren van J.U.T. vanaf 15 jaar via een monicursus. Verwacht resultaat: Gevormde jongeren zullen meer structuur en variatie geven aan hun spelactiviteiten, samen een visie uitbouwen voor langere termijn.
  • Materiële hulp bieden bij het organiseren van spelactiviteiten. Verwacht resultaat: jongeren hebben een vergaderplaats, kunnen een meer gevarieerd spelprogramma aanbieden door het gebruik van aangekocht materiaal.

 

Situatie van de doelgroep

Terrabona is een zeer arme dorpsgemeenschap. Niet alle mensen wonen in een stenen huis. Aangezien het vele mensen aan middelen ontbreekt om in hun basisbehoeften te voorzien, is het vanzelfsprekend dat er weinig/ geen middelen kunnen gespendeerd worden aan ontspanning van kinderen/ jongeren.