het logo voor de uitwisseling Nicaragua-Namibië-België 2011

het logo voor de uitwisseling Nicaragua-Namibië-België 2011